Botaniska tryck

Genom att lägga blad på textil eller papper i speciella färgningsbad kan man få olika tryck beroende på växt, papper och färgbadets innehåll.

Växtfägning på ett snällt sätt


Alchemilla har kunskap och material för att stödja ett kreativt lärande kring naturliga
färgämnen och färgprocesser. Genom fysiska kurser, utställningar samt kreativa workshops delar Anna med sig av sin kunskap, och utforskar nya skaparvägar  på ett skonsamt och miljövänligt sätt. Tillsammans arbetar vi med färg i och från naturen. Alchemilla erbjuder både kurser i garnfärgning och i botaniska tryck, även så kallade ecoprints eller ekotryck.


Under sommaren 2024 visas utställningen Avtryck och intryck från växter och svamp på Smålands museum i Växjö. 


På Ädelfors håller Anna två sommarkurser i Växt- och svampfärgning samt Ekotryck.


Under hantverksveckan i Korrö kommer jag håll en tvådagars kurs i

Ekotryck och växtfärgning.Alchemilla är det latinska namnet på daggkåpa och ordet
kommer av att man förr trodde att den lilla vattendroppe som ofta förekommer i bladens mitt på morgonen (guttationen), var en viktig ingrediens för alkemisterna.


Ordet alchemilla kan härledas från

arabiskans al kemelyeh = kemi.